Dự án tổng thầu

Dự án nhà máy nhựa An Lập

Chủ đầu tư:

Việt Nam

Gói thầu:

Tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế

Diện tích đất dự án:

10 m2

Vị trí:

KCN Đại Đồng, Bắc Ninh

map
Nhà Máy

nhựa An Lập

Lorem ipsum

10.000 M2

Tổng diện tích xây dựng

00

Nhà xưởng

00

Toàn Nhà Văn Phòng

Tiến độdự án

Lorem ipsum

  • Bắt đầu
    03/03/2018
  • Kết thúc
    04/11/2018

Chi tiếtdự án

Lorem ipsum